Медичний заклад вторинного рівня
м. Калуш, вул. Медична, 6

Відділення нефрології та діалізу

Відділення нефрології та діалізу функціонує з 2007 р., розраховане на 5 ліжок з блоком перитонеального діалізу, трьома діалізними залами, нефрологічним кабінетом.

Високоспеціалізовану допомогу хворим у відділенні надають 4 лікаря нефролога, маніпуляційні, медичні сестри для проведення гемодіалізу та молодший медичний персонал.

Робота колективу відділення спрямована на підвищення ефективності та якості спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю, зниження рівня інвалідності та смертності пацієнтів, покращення якості їх життя, підвищення ступеню соціальної реабілітації.

Лікарі-нефрологи регулярно підвищують свою кваліфікацію в ДУ «Інститут нефрології АМН України» та на кафедрі нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика, беруть активну участь у конференціях, з’їздах симпозіумах із фахівцями з багатьох країн світу, обмінюються досвідом, цікавляться найсучаснішою фаховою літературою, періодичними виданнями.

На сьогодні у відділенні забезпечено сучасний рівень діагностичних досліджень з застосуванням загально клінічних, біохімічних, мікробіологічних, рентгенологічних методик. З 2007 р. успішно застосовується метод лікування хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності методом програмного гемодіалізу.

У необхідних випадках до співпраці залучаються лікарі анестезіологи (для імплантації 2-х канального підключичного катетера у хворих з відсутнім постійним судинним доступом та підготовки до проведення програмного гемодіалізу.

У відділенні використовуються сучасні методики обстеження та лікування пацієнтів нефрологічного профілю.

Поетапне лікування анемії у хворих з хронічною нирковою недостатністю здійснюється еритропоетинстимулюючим препаратом – еритропоетин-В.

При лікуванні термінальних стадій хронічної ниркової недостатності застосовуються метод замісної ниркової терапії – програмний гемодіаліз

До відділення направляються хворі на хронічну ниркову недостатність V ступеня, обумовлену різноманітними захворюваннями нирок, які потребують проведення постійного гемодіалізу.

Станом на 01.07.2020 р. у відділенні 54 пацієнта з хронічною нирковою недостатністю отримують лікування методом гемодіалізу.

У відділенні лікуються також хворі з патологічними процесами в нирках на фоні аномалій розвитку сечової системи, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби тощо. Таким хворим проводяться необхідні обстеження такі як: УЗД, оглядова та в/в урографія, КТ, МРТ, ЕхоКС, ЕГДФС, лабораторні дослідження крові та сечі (в т.ч. мікробіологічні). За необхідністю проводиться терапія патогенетична (в т.ч. антибактеріальна), симптоматична, дезінтоксикаційна, замісна. В лікуванні хворих, за показами, використовуються сучасні антибактеріальні, протигрибкові, судинні препарати, препарати заліза та еритропоетину, трансфузії компонентів крові. Застосовується такий апаратний метод лікування як – фізіотерапевтичні процедури.

Велика увага приділяється пацієнтам, захворювання яких ускладнились хронічною нирковою недостатністю. Ця категорія хворих виділяється важкістю стану і потребує застосування високовартісної замісної ниркової терапії.

З метою покращення якості життя хворих, які отримують ниркову замісну терапію у відділенні проводиться корекція анемії препаратами заліза, еритропоетинстимулюючими лікарськими засобами, проводиться терапія направлена на нормалізацію білкового, кальцій-фосфорного, ліпідного обміну (комплекси амінокислот, вітаміну Д, кальциміметики, фостатбіндери, статини тощо).

Рущак Дмитро Романович
Рущак Дмитро Романович

Лікар-нефролог, завідувач відділення нефрології та діалізу