Медичний заклад вторинного рівня
м. Калуш, вул. Медична, 6

Відділ запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення

Своєчасне та якісне лікарське забезпечення населення, відділень та структурних підрозділів КНП «Калуська ЦРЛ» залежить від наявності у відділі запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення необхiдних лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення необхiдної якостi в необхiднiй кiлькостi.

Відділ запасів лікарських засобів та виробів медичного призначення розпочав свою роботу у 2010  р. За час роботи проведено більше 100 тендерних процедур на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для КНП «Калуська ЦРЛ».

У відділі працюють 1 провізор, 2 фармацевти, 2 оператора комп’ютерного набору та молодша медична сестра. Працівники відділу проходять планову перекваліфікацію кожних 5 років (ПАЦ).

У розпорядженні відділу знаходиться кімната для зберігання наркотичних лікарських засобів та кімната для зберігання імунобіологічних препаратів, з усім необхідним обладнанням.

Основним завданням відділення є забезпечення відділень стаціонару КНП «Калуська ЦРЛ», структурних підрозділів «Пологовий будинок» та «Дитяча лікарня» якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Функцiями вiддiлу запасiв лікарських засобів та виробів медичного призначення є: визначення поточної потреби в лiкарських засобах i виробах медичного призначення; своєчасне подання замовлень на лiкарськi засоби i вироби медичного призначення; вхідний контроль лікарських засобів; забезпечення правильного зберігання товарів; Органiзацiя предметно-кiлькiсного обліку; вiдпуск товарiв iншим вiддiлам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам.

У відділі здійснюють прийом, зберігання та видачу наркотичних, психотропних, сильнодіючих лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, згідно вимог чинного законодавства.

Гірчак Орест Романович
Гірчак Орест Романович

Завідувач відділу запасів ЛЗ та ВМП