Медичний заклад вторинного рівня
м. Калуш, вул. Медична, 6

Патологоанатомічне відділення

Патологоанатомічне відділення було створене в 1985 р. Відділення розміщене в окремому, збудованому по типовому проекту приміщенні, оснащене сучасним обладнання та апаратурою.

Щорічно у відділенні проводиться більше 35 тисяч гістологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалу, гістохімічні дослідження, гістологічне дослідження трепанобіоптатів, цитологічне дослідження пунктатів щитовидної залози, патологоанатомічні дослідження.

Патологоанатомічне відділення виконує роботу, спрямовану на подальше удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню шляхом покращення прижиттєвої діагностики захворювань, уточнення причин смерті, забезпечення достовірності даних державної статистики причин смерті, підвищення кваліфікації лікарів та здійснення аналізу недоліків діагностики і лікування. В роботі використовує методи інтенсифікації та раціональної організації праці, здійснює уніфікацію досліджень у секційному та біопсійному розділах роботи з метою скорочення строків патологоанатомічних досліджень та підвищення їх якості, проводить підготовку та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій та лікувально-контрольних комісій.

Основним завданням патологоанатомічного відділення є покращення прижиттєвої діагностики захворювань за допомогою біопсійного та операційного матеріалів та за даними розтинів померлих.

У відділенні працюють досвідчені та кваліфіковані лікарі, лаборанти та молодший медичний персонал. Постійно приймають участь в науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах.