Медичний заклад вторинного рівня
м. Калуш, вул. Медична, 6

Клініко-діагностична лабораторія

Основним завданням КДЛ є забезпечення повноцінного, своєчасного та якісного лабораторно-діагностичного процесу в КНП «Калуська ЦРЛ» у межах поширення Державного метрологічного нагляду в сфері охорони здоров’я.

Завідувач клініко діагностичної лабораторії Бойко Лілія Василівна. У відділенні працюють 40 фахівців, більшість з яких (75%) мають вищу та першу кваліфікаційні категорії.

В середньому за рік лабораторією виконується 700- 800 тис. досліджень різного біологічного матеріалу на сучасному обладнанні. Це автоматичні біохімічні аналізатори «Chem Well2910», «Multi Concept. Mini Lab. Combi» та «LabLine-100», автоматичний коагулометр SYSMEX CA-650, кількісний імунофлуорисцентний експрес-аналізатор Getein 100, два гематологічні аналізатори «Swelab Alfa» та ін.

Клініко-діагностична лабораторія КНП «Калуська ЦРЛ» проводить:

I. Загально-клінічні дослідження:
 • сечі;
 • спинно-мозкової рідини;
 • рідин серозних порожнин;
 • мокротиння;
 • калу;
 • виділень з сечо-статевих органів.
II. Цитологічні дослідження біоматеріалу

Мокротиння, сечі, рідин серозних порожнин, виділень з шийки матки і цервікального каналу, аспіратів, відбитків, пунктатів та ін.

III. Гематологічні дослідження:
 • клінічний аналіз крові (20 показників з постановкою ШОЄ та підрахунком лейкограми);
 • підрахунок кількості ретикулоцитів;
 • визначення осмотичної резистентності еритроцитів; дослідження крові на LE-клітини.
IV. Біохімічні дослідження:
 • показники білкового обміну (визначення загального білка, альбуміну, сечовини, креатиніну, тимолової проби, сечової кислоти, С- реактивного білка, прокальцитоніну, цистатину- С, NT-proBNP та ін);
 • показники ліпідного обміну (визначення загального холестерину, В-ліпопротеїдів, ліпопротеїдів високої щільності, тригліцеридів);
 • показники вуглеводного обміну (визначення глюкози крові, тест толерантності до глюкози, глікемічний профіль);
 • дослідження пігментного обміну (визначення загального білірубіну і його фракцій, глікованого гемоглобіну);
 • показники водно-солевого обміну (визначення калію, натрію, кальцію, хлоридів, фосфору, магнію, заліза);
 • дослідження ферментів (визначення альфа амілази крові і сечі, АсАТ, АлАТ, креатинкінази МВ, гамаглутамілтрансферази (ГГТ), лактатдегідрогенази, лужної фосфатази;
 • дослідження системи гемостазу (коагулограма з МНВ та АЧТВ, тромбінового часу, фібриногену, визначення Д-димеру в плазмі крові).
V. Імунологічні дослідження:
 • визначення антитіл класу Ig A, Ig M та IgG до коронавірусу Sars-Cov-2;
 • виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum;
 • визначення групи та резус-фактора крові;
 • ревмопроби;
 • дослідження на гепатит В і С;
 • визначення антитіл до ВІЛ-інфекції (тестами);
 • визначення тиреотропного гормону і вільного тироксину в сироватці крові;
 • пренатальний скринінг I та II триместру вагітності.
VI. Мікробіологічні дослідження:
 • клініко-мікробіологічні дослідження (посів крові, сечі, ліквору, матеріалу з слизових оболонок, виділень з ран, з вух, виділення з жіночих статевих органів, калу на дисбактеріоз та ін. з визначенням чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів);
 • санітарно-мікробіологічні дослідження (посів з носа на наявність патогенного стафілококу та дослідження на носійство кишкових інфекцій).
Олійник Уляна Володимирівна
Олійник Уляна Володимирівна

Біолог

Ільїна Ірина Вікторівна
Ільїна Ірина Вікторівна

Біолог

Ільїна Лілія Вікторівна
Ільїна Лілія Вікторівна

Біолог

Бойко Лілія Василівна
Бойко Лілія Василівна

Завідуюча лаболаторією