Медичний заклад вторинного рівня
м. Калуш, вул. Медична, 6

Кардіологічне відділення

Кардіологічне відділення загальною потужністю 50 ліжок, в т.ч. 4 ліжка інтенсивної терапії, працює в цілодобовому режимі.

У відділенні надають допомогу 8 лікарів-кардіологів, 1 лікар-ревматолог, 15 медичних сестер та 11 молодших медичних сестер. Наші спеціалісти постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять курси, відвідують конференції.

До кардіологічного відділення госпіталізуються пацієнти з:

  • ішемічною хворобою серця (стенокардією ФК ІІ-ІУ, нестабільною стенокардією, гострим коронарним синдромом з підйомом сегменту ST та без підйому сегменту ST);
  • вродженими та набутими вадами серця;
  • порушеннями ритму та провідності;
  • запальними захворюваннями міокарда;
  • гіпертонічною хворобою з ускладненим перебігом;
  • запальними захворюваннями ендокарда.

Лікарі відділення:

  • забезпечують надання консультативної допомоги пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в спеціалізованих відділеннях лікарні та потребують лікування супутньої кардіологічної патології;
  • консультують роділь та породіль з серцево-судинними хворобами в пологовому будинку та разом з акушер-гінекологами визначають тактику ведення пологів у вагітних цієї категорії;
  • надають консультативну амбулаторно-поліклінічну допомогу пацієнтам з міст та сіл районів області на базі консультативної поліклініки лікарні.

Обстеження та лікування хворих проводиться згідно протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню.

Для діагностики захворювань серцево-судинної системи використовують наступні інструментальні методи:·електрокардіограма в 12 відведеннях; УЗД серця;·добове моніторування ЕКГ;·добове моніторування артеріального тиску; велоергометрію; комп’ютерна томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням;·УЗД органів черевної порожнини; УЗД щитовидної залози;·УЗД судин шиї; комп’ютерна томографія органів грудної клітини та органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням.

Наші висококваліфіковані фахівці надають компетентні поради щодо корекції способу життя, факторів ризику серцево-судинних хвороб, харчування, що безумовно допомагає зберігати здоров’я та працездатність наших пацієнтів. Головним та пріоритетним нашим завданням, не дивлячись на час стандартизації, залишається індивідуальний та комплексний підхід до кожного пацієнта. У відділенні кардіології панує атмосфера доброзичливості та чуйності, що безумовно, є додатковим фактором одужання пацієнтів.

Возняк Тетяна Іванівна
Возняк Тетяна Іванівна

Лікар-кардіолог

Іваськів Василь Федорович
Іваськів Василь Федорович

Лікар-кардіолог

Вінтонович Михайло Володимирович
Вінтонович Михайло Володимирович

Лікар-кардіолог

Смолянська Валентина Володимирівна
Смолянська Валентина Володимирівна

Лікар-кардіолог вищої категорії